Wsporniki i przejścia

Osłonki do zraszaczy

Odpływy pokładowe